Løsninger med IoT

Lækager image

Se nogle af de enheder og apps vi bruger i lækagedetektion

Lækager

Overvåg lækager fra vandrør, varmerør, skjulte rør, synlige rør, plastikrør eller kort sagt hvilket som helst rør.

Vi har udviklet en sensor der kræver minimum af udgift til installlation og ibrugtagning- Den påspændes simpelt uden på røret og forbinder sig til vores data-enhed. Ved hjælp af kunstig intelligens (AI) og cloud-beregning,  sikrer vi at den enkelte bruger eller alarmcentral informeres hurtigt om begyndende lækager såvel som pludesligt opstået større spild og vel og mærke kun når det er nødvendigt.

Er der detekteret en lækage, lille eller stor, informeres straks og skader undgås. Ja selv små spild kan detekteres, så skaden kan tages i opløbet.

Vandrør

Hold øje med om der er vandlækager i et hus med en vandalarm montreret på hoved-vandrøret

Vaske- og opvaskemaskine

Placer en oversvømmelsesdetektor under maskinen, og bliv advareret hvis der registreres vand på gulvet.